wtorek, 23 grudnia 2014

Rasy koni    Nasza klasyfikacja ras koni obejmuje trzy podstawowe grupy: konie gorącokrwiste, zimnokrwiste i półkrwi. Nie jest łatwo jednak wyznaczyć granicę między poszczególnami typami, jak to jest podane w niektórych leksykonach. Konie zimnokrwiste są tam często określane jako łagodne, powolne zwierzęta robocze, z grubymi grzywami i szczotkami pęcinowymi, a konie gorącokrwiste to lekko zbudowane i nieco nerwowe konie, które przede wszystkim biorą udział w sporcie jeździeckim. Jednak cele hodowli zmieniają się w zależności od potrzeb w danym czasie i granice te stają się płynne.    W biologii zimnokrwistość jest określeniem stosowanym do zwierząt zmiennocieplnych, u których występuje zależność temperatury ciała od temperatury otoczenia. Jednak temperatura ciała koni zimnokrwistych wyosi zazwyczaj 37,5 stopnia i wzrasta jedynie w przypadku gorączki. Tak jak konie półkrwi lub gorącokrwiste, pocą się orzt wysiłku i drżą z zimna. Ale doprowadzenie ich krwi do stanu wrzenia jest prawdziwą sztuką, ponieważ są one uosobieniem spokoju, co nawet po nich widać. W niektórych krajach konie zimnokrwiste określa się mianem koni ciężkich. Chociaż, jak tu nazwać haflingera koniem ciężkim?    Także w przypadku końskiej arystokracji sprawa znalezienia właściwej definicji nie jest prosta. Według leksykonu Duden, koń gorącokrwisty, to "na ogół przedstawiciel każdej czystej rasy hodowlanej, tzn. bez dolewu innych ras". W rzeczywistości do koni gorącokrwistych hodowanych w czystości rast zalicza się konie czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz