piątek, 4 września 2015

Kłusak europejski

Such an amazing photo! Reminds me of watching Eternal Camnation from the owner's box (altho we were not the owners :): Such an amazing photo! Reminds me of watching Eternal Camnation from the owner's box (altho we were not the owners :)

    Historia wyścigów kłusaków rozpoczęła się w drugiej połowie XIX wieku. Podstawą pierwszej niemieckiej hodowli kłusaków było utworzenie w 1885 roku stadniny Mariahall. Rosyjskie kłusaki orłowskie zostały skrzyżowane z szybkimi kłusakami amerykańskimi, a później także z kłusakami francuskimi, uznawanymi za dobre konie długodystansowe. W 1927 roku utworzono księgę stadną kłusaków i od II wojny światowej ich hodowla jest prowadzona jednolicie we wszystkich krajach Europy.

DM Dilinger is a handsome Standardbred stallion who has won over a million dollars.

    Sławnymi kłusakami z hodowli niemieckiej są Epilog, Permit i Simmerl. Podczas handicapu generalnego na dystansach różnej długości sprawdza się stan sprawności koni, według ich wieku i sumy zwycięstw. Dzięki amerykańskiemu odświeżeniu krwi w hodowli europejskiej pojawiły się także konie poruszające się inochodem, dlatego kłusaki europejskie (wzrost od 145 do 170 cm w kłębie) wykazują predyspozycje do inochodu i toltu.

The Standard bred dominates the world of harness racing today, but long before the Standard bred existed, the Orlov Trotter was revered by Russians for its speed and endurance as a harness and cart #horse. Find out more in our blog!: The Standard bred dominates the world of harness racing today, but long before the Standard bred existed, the Orlov Trotter was revered by Russians for its speed and endurance as a harness and cart #horse. Find out more in our blog!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz